islamkingdomfaceBook


Reci: "Koja je stvar najveća svjedočenjem?" Reci: "Allah. Svjedok je između mene i između vas; i objavljuje mi se ovaj Kur'an da upozorim njime vas i onog kome stigne. Da li vi uistinu svjedočite da su sa Allahom bogovi drugi?" Reci: "Ne svjedočim!" Reci: "Samo je On Bog, Jedini! A uistinu, ja sam čist od onog šta pridružujete."

Oni kojima smo dali Knjigu, prepoznaju ga kao što prepoznaju sinove svoje. Oni koji su izgubili duše svoje, ta oni ne vjeruju.

A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja o Allahu laž ili poriče ajete Njegove? Uistinu, zalimi neće uspjeti.

A na Dan kad ih sve skupimo, zatim reknemo onima koji su pridruživali: "Gdje su ortaci vaši - oni za koje ste tvrdili?"

Zatim neće biti fitneha njihovog, jedino će reći: "Tako nam Allaha, Gospodara našeg, nismo bili mušrici."

Vidi kako će lagati protiv duša svojih, a iščeznuće od njih šta su izmišljali.

I od njih je ko te sluša; a načinili smo na srcima njihovim velove da ga ne razumiju, a u ušima njihovim gluhoću. Iako vide svaki znak, ne vjeruju u njega; dok, kad ti dođu prepiru se s tobom, govore oni koji ne vjeruju: "Ovo su samo priče ranijih."

A oni ga zabranjuju i udaljuju se od njega; i samo uništavaju duše svoje, a ne opažaju.

A da vidiš kad budu zaustavljeni nad vatrom, pa reknu: "O da nam je da budemo povraćeni i da ne poreknemo ajete Gospodara našeg, i budemo od vjernika!"