islamkingdomfaceBook


Odazivaju se jedino oni koji slušaju. A mrtvi - podići će ih Allah, zatim će Njemu biti povraćeni.

I govore: "Zašto mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?" Reci: "Uistinu! Allah je kadar da spusti znak"; međutim, većina njih ne zna.

A nema nijedne životinje na Zemlji, niti letećeg stvorenja (koje) leti sa dva krila svoja - a da nisu zajednice slične vama. Nismo zapostavili u Knjizi ništa; zatim će Gospodaru svom biti sakupljeni.

A oni koji poriču ajete Naše, gluhi i nijemi, u tminama su. Allah koga hoće - zabludi ga, a koga hoće - učini ga na putu pravom.

Reci: "Da li vidite, ako vam dođe kazna Allahova ili vam dođe Čas, hoćete li mimo Allaha prizivati, ako istinu govorite?"

Naprotiv! Njega biste prizivali, pa bi otklonio ono za što ste Ga prizivali - ako bi htio - i zaboravili biste šta ste pridruživali.

A doista, slali smo zajednicama prije tebe, pa smo ih dohvatili bijedom i nesrećom, da bi se oni ponizili.

Pa zašto se nisu, kad im je došla sila Naša, ponizili? Međutim, otvrdla su srca njihova i uljepšao im je šejtan ono šta su radili!

Pa pošto bi zaboravili ono čim su bili opominjani, otvorili bismo im kapije svake stvari. Dok, kad bi se obradovali zbog onog šta im je dato, ščepali bismo ih nenadno, tad gle! - oni očajnici.