islamkingdomfaceBook


I ne cijene Allaha istinskim cijenjenjem Njegovim kad kažu: "Nije objavio Allah smrtniku ništa." Reci: "Ko je objavio Knjigu, onu koju je donio Musa, svjetlom i Uputom ljudima? Učinili ste je pergamentima, pokazujete je i skrivate mnogo, a poučeni ste šta niste znali vi niti očevi vaši?" Reci: "Allah!" Zatim ih napusti; u raspravi svojoj se zabavljaju.

A ova Knjiga koju smo objavili, blagoslovljena je, potvrda one prije nje, i da opomeneš Majku naselja i onog ko je oko nje. A oni koji vjeruju u Ahiret - vjeruju u nju, i oni u salatima svojim ustrajavaju.

A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž ili kaže: "Objavljeno je meni", a nije mu objavljeno ništa; i ko kaže: "Objaviću slično šta je objavio Allah." A da vidiš kad budu zalimi u mukama smrti, a meleci ispruže ruke svoje: "Izbacite duše svoje! Danas ćete biti plaćeni kaznom ponižavajućom što ste govorili protiv Allaha neistinu i prema ajetima Njegovim se oholili."

A doista, doći ćete Nam pojedinačno, kao što smo vas stvorili prvi put, a ostavićete šta smo vam podarili za leđima svojim. I nećemo vidjeti s vama posrednike vaše za koje ste tvrdili da su oni vaši ortaci. Doista, presječeno je među vama, i iščezlo je od vas ono šta ste tvrdili.