islamkingdomfaceBook


I čak da im Mi spustimo meleke, i da im govore mrtvi, i da prikupimo protiv njih svaku stvar sučelice, ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio. Međutim, većina njih su neznalice.

I tako, učinili smo svakom vjerovjesniku neprijateljem šejtane ljudi i džinna - inspirisali su jedni druge kitnjastim govorom, obmanjujućim. A da je htio Gospodar tvoj, ne bi to radili. Zato ostavi njih i ono šta izmišljaju;

I da se tome naklonu srca onih koji ne vjeruju u Ahiret i da se zadovolje time, i da zarade ono šta oni zarađuju.

Pa zar da mimo Allaha tražim suca, a On je Taj koji vam je objavio Knjigu detaljnu? A oni kojima smo dali Knjigu, znaju da je ona spuštena od Gospodara tvog s Istinom; zato ne budite nikako od sumnjivaca.

I ostvaruje se Riječ Gospodara tvog istinski i pravično. Nema tog ko će izmijeniti Riječi Njegove; a On je Onaj koji čuje, Znalac.

A ako bi poslušao većinu onih na Zemlji, zaveli bi te s puta Allahovog. Slijede samo pretpostavku i oni samo lažu.

Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najbolji znalac onog ko skreće s puta Njegovog i On je Najbolji poznavalac upućenih.

Pa jedite od onog nad čim je spomenuto ime Allahovo, ako ste u ajete Njegove vjernici.