islamkingdomfaceBook


Pa onome koga Allah želi da uputi, raširi grudi njegove Islamu. A onom koga želi da zavede, učini grudi njegove tijesnim, uskim, kao da se penje u nebo. Tako postavlja Allah prljavštinu na one koji ne vjeruju.

A ovo je put Gospodara tvog - ispravan. Doista smo razložili znakove ljudima koji se poučavaju.

Imaće oni kuću selama kod Gospodara svog, a On će biti Zaštitnik njihov zbog onog šta su radili.

A na Dan kad ih skupi zajedno: "O skupino džinna! Doista ste (zaveli) mnogo ljudi." A reći će njihovi prijatelji između ljudi: "Gospodaru naš! Koristili smo mi jedni drugima i stigli roku našem kojeg si nam odredio." Reći će: "Vatra je boravište vaše, vječno ćete biti u njoj, izuzev šta htjedne Allah." Uistinu, Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.

A tako okrećemo zalime jedne drugima, zbog onog šta su zaradili.

O skupino džinna i ljudi! Zar vam nisu dolazili poslanici između vas, kazivali vam znakove Moje i upozoravali vas susretom ovog dana vašeg? Reći će: "Svjedočimo protiv duša naših." A obmanuo ih je život Dunjaa i svjedočit će protiv duša svojih da su oni bili nevjernici.