islamkingdomfaceBook


I govore: "Ova stoka i ljetina je zabranjena. Neće se hraniti njome, izuzev onaj kome dopustimo" - po tvrdnji njihovoj - "i stoka čija su leđa zabranjena i stoka nad kojom nije spomenuto ime Allahovo" - izmišljajući protiv Njega. Platit će im za ono što izmišljaju.

I govore: "Šta je u trbusima ove stoke posebno je za naše muškarce, a zabranjeno je ženama našim"; a ako bude mrtvo, onda su oni u tom sudionici. Platit će im opisivanje njihovo. Uistinu, On je Mudri, Znalac.

Doista su izgubili oni koji su ubijali djecu svoju glupo, bez znanja, i zabranjivali ono čim ih je opskrbio Allah, izmišljanjem protiv Allaha. Doista su zabludjeli i nisu bili upućeni.

A On je Taj koji stvara bašče poduprte i nepoduprte, i palme, i usjev različite jestivosti njegove, i masline i narove, slične i različite. Jedite od ploda njihovog - kad donese plod, i dajte dio toga na dan berbe njegove, i ne rasipajte. Uistinu! On ne voli rasipnike.

A od stoke, tovarnu i sitnu. Jedite od onog čim vas je opskrbio Allah, i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.