islamkingdomfaceBook


Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođe Gospodar tvoj ili dođe neki od znakova Gospodara tvog? Na Dan kad dođe neki od znakova Gospodara tvog, neće koristiti duši vjerovanje njeno, (koja) nije vjerovala prije ili zaradila u vjerovanju svom dobro. Reci: "Očekujte! Uistinu! Mi smo čekatelji."

Uistinu! Oni koji su razdijelili vjeru svoju i postali sekte, nisi od njih ni u čemu. Samo je stvar njihova do Allaha, zatim će ih obavijestiti o onom šta su činili.

Ko dođe sa dobrim djelom, pa imaće on deset sličnih njemu; a ko dođe sa zlim djelom, tad će biti plaćen samo sličnim njemu; i njima se neće učiniti zulm.

Reci: "Uistinu! Mene je uputio Gospodar moj putu pravom: vjeri pravoj, milletu Ibrahima hanife, a nije bio od mušrika."

Reci: "Uistinu, salat moj i žrtva moja i život moj i smrt moja su za Allaha, Gospodara svjetova.

On nema sudruga; a to mi je naređeno i ja sam prvi od muslimana."

Reci: "Zar da mimo Allaha tražim gospodara, a On je Gospodar svake stvari?" A zarađuje svaka duša samo sebi, i neće se teretiti opterećeni teretom drugog. Potom je Gospodaru vašem povratak vaš, te će vas obavijestiti o onom u čemu ste se razilazili.

I On je Taj koji vas je učinio halifama Zemlje, i uzdigao vas jedne nad drugima stepenima, da vas iskuša u onom šta vam je dao. Uistinu! Gospodar tvoj je brz u kazni, i uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni.