islamkingdomfaceBook


Ne uklonimo nijedan znak, niti ga učinimo zaboravljenim, (a da ne) donesemo bolji od njega ili njemu jednak. Zar ne znaš da Allah nad svakom stvari ima moć?

Zar ne znaš da je Allah Taj čija je vlast nebesa i Zemlje?, a nemate vi mimo Allaha nikakva zaštitnika, niti pomagača.

Zar želite da pitate Poslanika svog, kao što je pitan Musa ranije? A ko zamijeni nevjerovanjem vjerovanje, tad je doista izgubio ravni put.

Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja vašeg, u nevjernike, zavišću iz duša svojih, nakon što im je postala jasna Istina. Zato oprostite i prijeđite, dok Allah ne izda naredbu Svoju. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

I obavljajte salat i dajite zekat; a šta unaprijed pošaljete za duše vaše od dobrog, naći ćete ga kod Allaha. Uistinu! Allah je onog što radite Vidilac.

I govore: "Ući će u Džennet jedino onaj ko je jevrej ili kršćanin." To su želje njihove! Reci: "Donesite dokaz svoj, ako istinu govorite!"

Svakako! Ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa imaće on nagradu svoju kod Gospodara svog, i neće biti straha nad njima, niti će oni žaliti.