islamkingdomfaceBook


Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao. I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio - i da bi iskušao vjernike od Sebe kušnjom lijepom. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

To; i da je Allah Oslabljivač spletke nevjernika.

Ako ste tražili presudu, pa već vam je došla presuda. A ako prestanete, pa to je bolje za vas. A ako se povratite, povratićemo se, i neće vam koristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; i (znajte) da je Allah uz vjernike.

O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega, a vi čujete.

I ne budite kao oni koji kažu: "Čuli smo", a oni ne slušaju.

Uistinu! Najgore životinje kod Allaha su gluhi i nijemi - oni koji ne koriste razum.

A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ih pročuo. A da ih pročuje, sigurno bi se okrenuli i oni bi bili odvraćeni.

O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca njegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.

I bojte se kušnje - ne pogađa isključivo one od vas koji čine zulm - i znajte da je Allah žestok kaznom.