islamkingdomfaceBook


A Allahov je istok i zapad; pa kud god se okrenete, pa tamo je lice Allahovo. Uistinu! Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

I govore: "Uzeo je Allah dijete." Slava neka je Njemu! Naprotiv, Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji; sve je Njemu pokorno.

I kažu jevreji: "Nisu kršćani ni na čemu", i kažu kršćani: "Nisu Jevreji ni na čemu", a oni čitaju Knjigu. Tako su govorili oni koji ne znaju - poput riječi njihove. Pa presudiće Allah među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.

A ko je nepravedniji od onog ko zabranjuje mesdžide Allahove, da se spominje u njima ime Njegovo i trudi se za rušenje njihovo? Takvi - nije za njih da ulaze u njih, izuzev prestrašeni. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu.

Začetnik nebesa i Zemlje! A kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi", tad biva.

I govore oni koji ne znaju: "Zašto ne govori s nama Allah ili nam ne dadne znak." Tako su govorili oni prije njih - poput riječi njihove: slična su srca njihova. Doista smo objasnili znakove ljudima koji su sigurni.

Uistinu! Mi smo poslali tebe s Istinom, (kao) donosioca radosnih vijesti i opominjača. A nećeš biti pitan o stanovnicima džehima.