islamkingdomfaceBook


O Vjerovjesniče! Reci onom ko je u vašim rukama od zarobljenika: "Ako zna Allah u srcima vašim (ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog šta je uzeto od vas, i oprostiće vam." A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

A ako zažele izdaju tebi - pa već su izdali Allaha prije, zato je dao moć nad njima; a Allah je Znalac, Mudri.

A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jedni drugima. Ako to ne učinite, biće fitneluk na Zemlji i fesad veliki.

A oni koji vjeruju i isele se i bore na putu Allahovom, i koji daju utočište i pomažu - takvi su vjernici istinski. Imaće oni oprost i opskrbu plemenitu.

A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bore s vama - pa takvi su od vas; a srodnici - oni su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i bore imecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, i koji daju utočište i pomažu - takvi su zaštitnici jedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate vi sa zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele; a ako zatraže od vas pomoć u vjeri, tad je na vama pomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imate sporazum; a Allah je onog šta radite Vidilac.