islamkingdomfaceBook


Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onima od mušrika s kojima ste sklopili sporazum:

Zato putujte po Zemlji četiri mjeseca i znajte da vi niste ti koji će umaći Allahu i da je Allah Taj koji će postiditi nevjernike.

A obznana je od Allaha i Poslanika Njegovog ljudima na dan hadždža najvećeg, je da je Allah slobodan od mušrika i Poslanik Njegov. Pa ako se pokajete, pa to je bolje za vas, a ako se okrenete, tad znajte da vi niste ti koji će umaći Allahu; a obraduj one koji ne vjeruju kaznom bolnom:

Izuzev onih mušrika s kojima ste sklopili sporazum, potom vam nisu umanjili ništa i nisu pomagali protiv vas nikoga - onda im ispunite sporazum njihov do roka njihovog. Uistinu! Allah voli bogobojazne.

Pa kad izmaknu sveti mjeseci, tad ubijajte mušrike gdje god ih nađete, i ščepajte ih i opsjedajte ih i postavljajte im se u svaku zasjedu. Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davali zekat, onda oslobodite put njihov. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

A ako neko od mušrika zatraži od tebe zaštitu, tad ga zaštiti dok ne čuje Riječ Allahovu, potom ga sprovedi sigurnom mjestu njegovom; to zato što su oni ljudi koji ne znaju.