islamkingdomfaceBook


Kako da bude za mušrike sporazum kod Allaha i kod Poslanika Njegovog, izuzev onih s kojima ste sklopili sporazum kod Mesdžidul-harama? Pa dok (oni) budu pravi vama, to budite (i vi) pravi njima. Uistinu! Allah voli bogobojazne.

Kako - a ako bi vas nadvladali, ne bi cijenili među vama srodstvo niti ugovor? Zadovoljavaće vas ustima svojim, a odbijaće srca njihova, a većina njih su grješnici.

Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu te odvraćaju od puta Njegovog. Uistinu je loše ono što oni rade.

Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor. Ti takvi su prekršitelji.

Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davali zekat, tad su braća vaša u vjeri; a razlažemo znakove ljudima koji znaju.

A ako prekrše zakletve svoje nakon sporazuma njihovog, i budu li vrijeđali vjeru vašu, onda se borite protiv vođa nevjerovanja. Uistinu, nema zakletvi za njih - da bi se oni okanili.

Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su prekršili zakletve svoje i namjeravali protjerivanje Poslanika, i počeli (protiv) vas prvi put? Zar ih se plašite? Pa Allah je dostojniji da se plašite Njega, ako ste vjernici.