islamkingdomfaceBook


Kao oni prije vas; bili su žešći od vas u sili, i veći imecima i djecom, pa su uživali u udjelu njihovom - pa uživajte u udjelu vašem, kao što su uživali oni prije vas u udjelu njihovom - i raspravljate kao što su oni raspravljali. Tim takvima će propasti djela njihova na Dunjau i Ahiretu; a ti takvi su gubitnici.

Zar im nije stigla vijest onih prije njih: naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i naroda Ibrahimovog, i stanovnika Medjena i Mu'tefikata? Dolazili su im poslanici njihovi sa dokazima jasnim. Pa nije Allah bio za činjenje zulma njima, nego su (oni) dušama svojim zulm činili.

A vjernici i vjernice - oni su zaštitnici jedni drugima. Naređuju dobro, a zabranjuju nevaljalo, i obavljaju salat i daju zekat, i slušaju Allaha i Poslanika Njegovog. Tim takvima će se Allah smilovati. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

Allah je obećao vjernicima i vjernicama bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, i stanove divne u baščama Adna. A zadovoljstvo od Allaha biće najveće. To je to, uspjeh veličanstven!