islamkingdomfaceBook


Alif. Lam. Mim.

Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne,

One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog čim smo ih opskrbili, udjeljuju,

I one koji vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe, a u Ahiret su oni sigurni.

Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspješni.