islamkingdomfaceBook


I neće utrošiti izdatak mali niti veliki, niti će presjeći dolinu, a da im neće biti upisano, da bi im platio Allah najboljim, za ono šta su radili.

I trojici koji su izostali. Dok, kad im je otješnjala Zemlja, ma kako prostrana bila, i stislo im se u dušama njihovim - a znali su da nema utočišta od Allaha, osim kod Njega - potom im je oprostio, da bi se kajali. Uistinu! Allah! On je Primalac pokajanja, Milosrdni.

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i budite sa iskrenima!

Nije za stanovništvo Medine i onog ko je oko njih od beduina, da izostaju iza Poslanika Allahovog i da cijene duše svoje više od duše njegove. To zato što njih nije pogodila žeđ, niti umor, niti glad na putu Allahovom, niti će nagaziti gazište (koje) će naljutiti nevjernike, i neće doseći od neprijatelja stečevinu, a da im to neće biti upisano dobrim djelom. Uistinu! Allah neće dati da propadne nagrada dobročinitelja.

A ne treba da svi vjernici nastupaju. Pa zašto iz svake jedinice od njih ne istupi skupina, da se obrazuje u vjeri, i da opominju narod svoj kad im se vrate, da bi se oni pazili?