islamkingdomfaceBook


A da Allah ubrzava ljudima zlo, njihovim ubrzavanjem dobrog, sigurno bi im se svršio rok njihov. Zato ostavljamo one koji se ne nadaju susretu Našem - u pretjeranosti svojoj lutaju.

Uistinu! Oni koji se ne nadaju susretu Našem i zadovolje se životom Dunjaa i smire u njemu, i oni koji su prema znakovima Našim nemarni,

Tim takvima će sklonište biti vatra, zbog onog šta su zaradili.

Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela, upućuje ih Gospodar njihov vjerovanjem njihovim. Teći će ispod njih rijeke u baščama uživanja,

Priziv njihov u njima će biti: "Slava Tebi, o Allahu"; a pozdrav njihov u njima će biti: "Selam!", a zadnji priziv njihov: "Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!"

A kad čovjeka dotakne nevolja, priziva Nas na boku svom ili sjedeći ili stojeći. Pa pošto otklonimo od njega nevolju njegovu, prođe kao da Nas nije prizivao zbog nesreće koja ga je dotakla. Tako je pretjerujućima uljepšano ono šta rade.

A doista smo prije vas uništavali pokoljenja, pošto su činili zulm; a dolazili su im poslanici njihovi sa dokazima jasnim, i ne bi vjerovali. Tako plaćamo narod prestupnika.

Potom smo učinili vas halifama na Zemlji poslije njih, da vidimo kako radite.