islamkingdomfaceBook


Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Uistinu to neće uspjeti prestupnici.

A kad im se uče ajeti Naši, dokazi jasni, govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: "Donesi nam Kur'an drugačiji od ovog ili ga izmijeni." Reci: "Nije za mene da ga samovoljno mijenjam. Slijedim samo ono šta mi se objavljuje. Uistinu! Ja se bojim, ako ne poslušam Gospodara svog, kazne Dana strahovitog."

Reci: "Da je htio Allah, ne bih vam ga učio, niti bi (On) dao da ga vi spoznate. Pa doista sam proveo život među vama prije njega; pa zar ne shvatate?"

I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne šteti niti im koristi, i govore: "Ovi su posrednici naši kod Allaha." Reci: "Da li biste obavijestili Allaha o onom šta ne zna u nebesima i na Zemlji?" Slava neka je Njemu!, a uzvišen je od onog šta pridružuju.

I bili su ljudi samo jedna zajednica, pa su se razišli. A da nije prethodila Riječ od Gospodara tvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno o onom u čemu su se razišli.

I govore: "Zašto mu se ne objavi znak od Gospodara njegovog?" Zato reci: "Nevidljivo je jedino Allahovo. Pa očekujte. Uistinu, ja sam sa vama od čekalaca."