islamkingdomfaceBook


On je Taj koji vam daje da se krećete po kopnu i moru. Dok, kad budete u plovilima, i zaplove s njima vjetrom povoljnim, i obraduju se tome, nadođe im vjetar olujan, i nadođe im talas sa svake strane, i (kad) pomisle da su oni opkoljeni s njima, prizivaju Allaha odani Njegovoj vjeri: "Ako nas spasiš iz ovog, sigurno ćemo biti od zahvalnih."

I kad damo da ljudi okuse milost nakon nevolje koja ih je dotakla, gle!, imaju oni spletku protiv znakova Naših. Reci: "Allah je najbrži spletkom." Uistinu! Izaslanici Naši pišu šta spletkarite.

Pa pošto ih spasi, gle! Šepure se po Zemlji bez prava. O ljudi! Bunt vaš je samo protiv duša vaših, užitak života Dunjaa; potom je Nama povratak vaš, pa ćemo vas obavijestiti o onom šta ste radili.

Doista, primjer života Dunjaa je kao voda koju spuštamo s neba pa se izmiješa njome rastinje Zemlje, od čega jedu ljudi i životinje. Dok, kad uzme Zemlja ukras svoj i uljepša se, i pomisle stanovnici njeni da su oni svemoćni nad njom, dođe joj naredba Naša noću ili danju, pa je učinimo pokošenom, kao da nije bujala jučer. Tako razlažemo znakove za ljude koji razmišljaju;

A Allah poziva kući selama i upućuje koga hoće putu pravom.