islamkingdomfaceBook


Izrecituj im vijest Nuhovu, kad reče narodu svom: "O narode moj! Ako vam je teško stajanje moje i opominjanje moje ajetima Allahovim - pa u Allaha se pouzdavam - onda sredite stvar vi i ortaci vaši, zatim neka ne bude odluka vaša sumnjivom za vas, potom mi presudite, i ne odgađajte mi.

Tad su ga porekli, pa smo spasili njega i onog ko je bio s njim u lađi, i učinili ih halifama, a potopili one koji su poricali znakove Naše. Pa pogledaj kakav je bio kraj opominjanih!

Pa ako se odvratite, pa nisam tražio od vas nikakvu nagradu. Nagrada moja je jedino do Allaha, a naređeno mi je da budem od muslimana."

Zatim smo poslije njega slali poslanike narodu njihovom, pa su im donosili dokaze jasne, te nisu (htjeli) da vjeruju u ono šta su poricali ranije. Tako pečatimo srca pretjerujućih.

Zatim smo poslije njih poslali Musaa i Haruna faraonu i velikanima njegovim, sa znakovima Našim, pa su se uzoholili i bili narod prijestupnika.

Pa pošto im dođe Istina od Nas, rekoše: "Uistinu, ovo je sihr očiti."

Musa reče: "Zar govorite (ovo) za Istinu pošto vam je došla? Je li ovo sihr?"; a neće uspjeti čarobnjaci.

Rekoše: "Jesi li nam došao da nas okreneš od onog na čemu smo našli očeve naše, i da za vas dvojicu bude veličina na Zemlji?; a nismo mi vama dvojici vjernici."