islamkingdomfaceBook


Pa pošto baciše, Musa reče: "Ono što ste donijeli je sihr. Uistinu, Allah će ga učiniti ništavnim. Uistinu! Allah ne unapređuje posao mufsida;

Tad su Musau vjerovali samo potomci naroda njegovog, zbog straha od faraona i uglednika njihovih, da ih ne progoni. A uistinu! Faraon je bio visok na zemlji, i uistinu, on je bio od onih koji pretjeruju.

I reče Musa: "Gospodaru naš! Doista si Ti dao faraonu i uglednicima njegovim ukras i bogatstva u životu Dunjaa, Gospodaru naš, da bi zavodili s puta Tvog. Gospodaru naš! Uništi bogatstva njihova i otvrdni srca njihova, pa da ne vjeruju dok ne vide kaznu bolnu."

I utvrdiće Allah Istinu Riječima Svojim, makar mrzili prijestupnici."

I reče Musa: "O narode moj! Ako vjerujete u Allaha, onda se u Njega pouzdajte, ako ste muslimani!"

Tad rekoše: "U Allaha se uzdamo. Gospodaru naš! Ne učini nas kušnjom za narod zalima,

I izbavi nas milošću Svojom od naroda nevjernika."

I objavismo Musau i bratu njegovom: "Sagradite narodu svom u Egiptu kuće, i učinite kuće svoje kiblom, i obavljajte salat; a obraduj vjernike."

I reče faraon: "Dovedite mi svakog čarobnjaka, znalca."

Pa pošto dođoše čarobnjaci, Musa im reče: "Bacite ono čega ste vi bacači!"