islamkingdomfaceBook


Makar im došao svaki znak, dok ne vide kaznu bolnu.

I ne budi nikako od onih koji poriču ajete Allahove, pa da budeš od gubitnika.

I provedosmo sinove Israilove preko mora, pa ih je slijedio faraon i vojske njegove nasiljem i plahovitošću. Dok, kad ga stiže davljenje, reče: "Vjerujem da nema boga osim Onog u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja sam od muslimana!"

I doista smo smjestili sinove Israilove smještajem tvrdim, i opskrbili ih od dobrih stvari, pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje. Uistinu, Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dan kijameta, o onom u čemu su se razilazili.

Pa ako si u sumnji o onom šta ti objavljujemo, tad pitaj one koji čitaju Knjigu (objavljenu) prije tebe. Doista, tebi dolazi Istina od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca;

Uistinu! Oni na kojima se obistinila Riječ Gospodara tvog, neće vjerovati,

Reče: "Već je uslišena dowa vas dvojice, zato budite ispravni, i ne slijedite put onih koji ne znaju."

Zar sad! A doista nisi poslušao prije i bio si od mufsida.

Zato ćemo danas spasiti tebe - tijelo tvoje - da budeš znak. za onog ko bude iza tebe. A uistinu, mnogi od ljudi su prema znacima Našim nemarni.