islamkingdomfaceBook


Pa pošto je čula spletku njihovu, posla po njih i pripremi za njih naslonjač, i dade svakoj od njih pojedinačno nož i reče: "Izađi pred njih!" Pa pošto ga vidješe, zadiviše mu se i posjekoše ruke svoje i rekoše: "Hašelillah! Nije ovo čovjek, ovo je jedino melek plemeniti."

Reče: "Pa to vam je onaj zbog kojeg ste me korile. I doista, nastojala sam da ga zavedem, pa se uzdržao. I ako ne učini šta mu naređujem, sigurno će biti zatvoren i sigurno će biti od poniženih."

Reče: "Gospodaru moj! Tamnica mi je draža od onog čemu me pozivaju; i ako ne odvratiš od mene spletku njihovu, težit ću njima i biću od džahila."

Tad mu se odazva Gospodar njegov, te odvrati od njega spletku njihovu. Uistinu On, On je Onaj koji čuje, Znalac.

Zatim im se dogodi, nakon što su vidjeli znakove, da ga zatvore neko vrijeme.

I s njim u tamnicu uđoše dva mladića. Jedan od njih dvojice reče: "Uistinu ja, ja sam vidio (da) cijedim vino." A drugi reče: "Uistinu ja, ja sam vidio (kako) na svojoj glavi nosim hljeb kojeg je jela ptica." (Rekoše): "Obavijesti nas o tumačenju toga, uistinu, mi vidimo (da) si ti od dobročinitelja."

Reče: "Vama dvojici neće doći hrana kojom se opskrbljujete, a da vas ne obavijestim o tumačenju toga prije no vam dođe. To je od onog šta me je naučio Gospodar moj. Uistinu! Ja sam napustio millet naroda koji ne vjeruje u Allaha, a oni su u Ahiret nevjernici,