islamkingdomfaceBook


I ne oslobađam dušu svoju. Uistinu, duša je sklona zlu, izuzev onom čemu se smiluje Gospodar moj. Uistinu, Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni.

I reče vladar: "Dovedite mi ga, izabraću ga za dušu svoju." Pa pošto je govorio s njim, reče: "Uistinu, ti si danas kod nas uticajan, pouzdan."

Reče: "Postavi me nad magacinima zemlje. Uistinu, ja sam čuvar, znalac."

I tako učvrstismo Jusufa na Zemlji, stupao je po njoj kud god je htio. Pogađamo milošću Našom koga hoćemo i ne uništavamo nagradu dobročinitelja.

A sigurno je nagrada Ahireta bolja za one koji vjeruju i boje se (Allaha).

I dođoše braća Jusufova, te mu uđoše, pa ih prepozna, a oni njega ne prepoznaše.

I pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom, reče: "Dovedite mi brata vašeg, od oca vašeg. Zar ne vidite da ja dajem po mjeri i da sam ja najbolji od uslužitelja?

Pa ako mi ga ne dovedete, tad kod mene neće za vas biti mjere, i ne približujte mi se."

Rekoše: "Nastojaćemo ga pridobiti od oca njegovog, a uistinu, mi smo djelatni."

I reče (Jusuf) momcima svojim: "Stavite robu njihovu u vreće njihove, da bi je oni prepoznali kad se vrate porodici svojoj, da bi se oni vratili."

Pa pošto se vratiše ocu svom, rekoše: "O oče naš! Uskraćena nam je mjera, zato pošalji s nama brata našeg, dobićemo mjeru, a uistinu, mi ćemo biti njegovi čuvari."