islamkingdomfaceBook


Reče: "Zar da vam ga povjerim, osim kao što sam vam povjerio brata njegovog ranije? Pa Allah je Najbolji u čuvanju i On je Najmilosrdniji od milosrdnih."

I pošto otvoriše svoj prtljag nađoše svoju robu njima vraćenu. Rekoše: "O oče naš! Šta da tražimo? Evo naše robe, vraćena nam je, i snabdjećemo porodicu našu i čuvaćemo brata našeg, i dodat ćemo mjeru deve. To je mjera lahka."

(Ja'kub) reče: "Neću ga poslati s vama, dok mi ne date zavjet (u ime) Allaha, da ćete mi ga sigurno dovesti, izuzev ako vi budete opkoljeni." Pa pošto mu dadoše zavjet svoj, reče: "Allah je nad onim šta govorimo, Jamac."

I reče: "O sinovi moji! Ne ulazite na jednu kapiju, a ulazite na kapije različite; i neću vam ja koristiti protiv Allaha nimalo. Uistinu, sud je samo Allahov. U Njega se pouzdavam, i u Njega zato neka se pouzdaju oni koji se uzdaju."

I pošto uđoše kako im je naredio otac njihov, nije im pomoglo protiv Allaha ništa, izuzev žudnje u duši Jakubovoj, (koju) je zadovoljio; a uistinu, on je bio posjednik znanja za ono čemu smo ga naučili; međutim, većina ljudi ne zna.

I pošto uđoše Jusufu, (on) uze sebi brata svog. Reče: "Uistinu! Ja, ja sam brat tvoj, zato se ne žalosti zbog onoga šta su uradili."