islamkingdomfaceBook


I ne tražiš od njih za to nikakvu nagradu. To je samo Opomena svjetovima.

A koliko je znakova na nebesima i Zemlji, prolaze pored njih, a oni su od njih odvraćeni!

A većina njih ne vjeruje u Allaha, izuzev kao mušrici.

Pa jesu li sigurni da im neće doći pokrov kazne Allahove ili im doći Čas iznenada, a oni neće opaziti?

Reci: "Ovo je put moj: pozivam Allahu sa uvidom, ja i ko me slijedi. I slava neka je Allahu; a nisam ja od mušrika."

I prije tebe smo slali samo ljude kojima smo objavljivali, od stanovnika gradova. Pa zar nisu putovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onih prije njih? A sigurno je kuća Ahireta bolja za one koji se boje. Pa zar ne razumijete?

Dok, kad su očajavali poslanici i mislili da će oni doista biti negirani, došla bi im pomoć Naša, pa bi bio spasen onaj koga smo htjeli. I neće biti vraćena sila Naša od naroda prestupnika.

Doista je u pričama njihovim ibret za posjednike razuma. Nije priča koja se izmišlja, nego je potvrda onome prije nje i objašnjenje svake stvari, i Uputa i milost za ljude koji vjeruju.