islamkingdomfaceBook


Pa zar je onaj ko zna da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog Istina, kao onaj ko je slijep? Jedino se poučavaju imaoci razuma;

Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne krše ugovor;

I oni koji sastavljaju ono šta je Allah naredio da se sjedini, i plaše se Gospodara svog i boje zlog obračuna;

I oni koji trpe tražeći lice Gospodara svog, i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, tajno i javno, i uzvraćaju zlo dobrim. Ti takvi će (kao) ishod imati dom,

Bašče Adna u koje će ući, i onaj ko je činio dobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih; a meleci će im ulaziti sa svake kapije,

"Selamun alejkum, zato što ste se strpili. Pa divna je kuća (Ahireta kao) rezultat."

A oni koji krše zavjet Allahu nakon ugovaranja njegovog i kidaju šta je Allah naredio da se sjedini, i čine fesad na Zemlji - ti takvi će imati prokletstvo i imaće oni zao dom.

Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje; i raduju se u životu Dunjaa, a život Dunjaa je samo užitak u (odnosu) na Ahiret.

A oni koji ne vjeruju, govore: "Što mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?" Reci: "Uistinu! Allah zabluđuje koga hoće, a Sebi upućuje onog ko se obrati,

One koji vjeruju, i one čija se srca spomenom Allaha smiruju. Besumnje! Spomenom Allaha srca se smiruju! -