islamkingdomfaceBook


I govore oni koji ne vjeruju: "Nisi izaslanik!" Reci: "Dovoljan je Allah svjedok između mene i između vas i onaj kod kog je znanje Knjige."

Alif. Lam. Ra. Knjiga - objavljujemo ti je da izvedeš ljude iz tmina na svjetlost s dozvolom Gospodara njihovog, na put Moćnog, Hvaljenog,

Allaha, Čije je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. A teško nevjernicima od kazne žestoke!,

Onima koji više vole život Dunjaa od Ahireta i odvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost u njemu; takvi su u zabludi dalekoj.

I slali smo svakog poslanika samo s jezikom naroda njegovog, da im objasni, pa Allah zabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće; a On je Moćni, Mudri!

I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim: "Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlost i opomeni ih danima Allahovim." Uistinu, u tome su znaci svakom strpljivom, zahvalnom.