islamkingdomfaceBook


Daje plodove svoje svake sezone s dozvolom Gospodara svog; a navodi Allah primjere ljudima, da bi se oni podsjetili.

A primjer loše riječi je kao loše drvo iščupano nad zemljom, nema ono nikakve stabilnosti.

Allah ojačava one koji vjeruju rječju čvrstom u životu Dunjaa i na Ahiretu, a zabluđuje Allah zalime; a Allah čini šta hoće.

Zar nisi vidio one koji su blagodat Allahovu zamijenili kufrom i učinili da se narod njihov spusti u kuću propasti,

Džehennemu, pržiće se njime, a loše je stanište.

I načinili su Allahu suparnike da zavode s puta Njegovog. Reci: "Uživajte! Pa uistinu, dolazište vaše je vatri."

Reci robovima Mojim koji vjeruju, (da) obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, tajno i javno, prije no dođe Dan u kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva.

Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju, i spušta s neba vodu, pa izvodi njome voće, (kao) opskrbu za vas; i potčinio vam je plovilo, da plovi morem po naredbi Njegovoj, i potčinio je za vas rijeke;

I potčinio je za vas Sunce i Mjesec - oboje (us)trajno, i potčinio je za vas noć i dan,