islamkingdomfaceBook


I nose terete vaše do zemlje kojoj ćete stići samo naporom duša. Uistinu, Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni;

I konja i mazge i magarce - da ih jašete i (za) ukras, a stvara šta ne znate.

I na Allahu je usmjeravanje pravom putu, a od njih (puteva) ima zastranjujući. A da je htio, sigurno bi vas sve uputio!

On je Taj koji spušta s neba vodu - imate vi od nje piće, i od nje drvlje u kojem napasate.

Uzgaja za vas njome usjev i maslinu i palmu i grožđe, i svakovrsne plodove. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razmišljaju.

I potčinio je za vas noć i dan, i Sunce i Mjesec, i zvijezde su potčinjene naredbi Njegovoj. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razumiju.

A ono što je stvorio za vas na Zemlji, različitih je boja svojih. Uistinu! U tome je znak za ljude koji pouku primaju.

I On je Taj koji je potčinio more: da jedete iz njega meso svježe i vadite iz njega ukras kojeg nosite. I vidiš plovila brazdaju po njemu - i da tražite iz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.