islamkingdomfaceBook


I ne uzimajte zakletve vaše smetnjom među vama, pa da ne poklizne noga nakon čvrstine svoje i iskusite zlo što ste odvraćali od puta Allahovog, i imadnete vi kaznu strahovitu.

I ne kupujte zavjetom Allahu vrijednost malu. Uistinu, šta je kod Allaha, to je bolje za vas, kad biste znali!

Ono što je kod vas iscrpljuje se, a što je kod Allaha, trajno je. A sigurno ćemo platiti onima koji su bili strpljivi - njihova nagrada će biti prema najboljem šta su uradili.

Ko uradi dobro - bio muškarac ili žena - a on bude vjernik, pa sigurno ćemo ga poživiti životom dobrim, i sigurno ćemo ih platiti nagradom njihovom prema najboljem šta su uradili.

Pa kad učiš Kur'an, tad zatraži zaštitu u Allaha od šejtana prokletog.

Uistinu, on, nema on vlasti nad onima koji vjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju.

Njegova vlast je samo nad onima koji ga uzimaju prijateljem, i onima koji Njemu pridružuju.

I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta - a Allah je Najbolji znalac onog šta spušta - kažu: "Samo si ti izmišljač." Naprotiv, većina njih ne zna.

Reci: "Spušta ga Ruhul-kudus od Gospodara tvog s Istinom, da učvrsti one koji vjeruju, i (kao) uputu i radosnu vijest muslimanima."