islamkingdomfaceBook


Na Dan kad dođe svaka duša, argumentiraće samo o sebi, i biće svakoj duši plaćeno šta je radila, a njima se neće učiniti zulm.

I navodi Allah primjer naselja bezbjednog i spokojnog, dolazila mu je opskrba njegova obilno sa svakog mjesta, pa je bilo nezahvalno na blagodatima Allahovim - te je Allah dao da ono iskusi odjeću gladi i straha, zbog onog šta su radili.

I doista, došao im je poslanik između njih, pa su ga porekli - tad ih je spopala kazna, a oni su bili zalimi.

Pa jedite od onog čim vas je opskrbio Allah, dozvoljeno, dobro. I zahvaljujte na blagodati Allahovoj, ako Njega obožavate.

Samo vam je zabranio lešinu i krv i meso svinje i ono nad čim je zazvano ime drugog, a ne Allaha. Pa ko bude prisiljen, bez želje i bez pretjerivanja - pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

I ne recite za ono šta opisuju jezici vaši lažno: "Ovo je halal, a ovo haram", da biste izmišljali protiv Allaha laž. Uistinu, oni koji protiv Allaha laž izmišljaju, neće uspjeti.

Uživanje je malo, a imaće oni kaznu bolnu.

A onima koji su jevreji, zabranili smo šta smo ti kazivali ranije. I nismo im učinili zulm, nego su učinili zulm dušama svojim.