islamkingdomfaceBook


Ko želi ubrzano (ovog života), ubrzaćemo mu u njemu što hoćemo - kome želimo, zatim ćemo mu dodijeliti Džehennem. Pržiće se njime pokuđen, odbačen.

A ko želi Ahiret i zalaže se za njega trudom svojskim, a on bude vjernik - pa tim takvima će biti trud njihov pohvalan.

Svakom pružamo, takvima i ovakvima, iz dara Gospodara tvog. A nije dar Gospodara tvog ograničen.

Pogledaj kako smo ih odlikovali jedne nad drugima, a sigurno je Ahiret veći stepenima i veći odlikovanjem.

Ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa da sjedneš pokuđen, ostavljen.

A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate, izuzev Njega, a roditeljima - dobročinstvo. Ako jedno od njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost, tad im ne reci: "Uf!" i ne grdi ih i reci im riječ plemenitu.

I spusti im krilo poniznosti iz milosti, i reci: "Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao što su me odgajali (dok) sam bio mali."

Gospodar vaš je Najbolji znalac onog šta je u dušama vašim. Ako budete pravedni - pa uistinu, On je pokajanicima Oprosnik.

I daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu i sinu puta, i ne rasipaj rasipnošću.

Uistinu! Rasipnici su braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svom nezahvalan.