islamkingdomfaceBook


To je od onog šta ti objavljuje Gospodar tvoj od mudrosti. I ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa da budeš bačen u Džehennem, prekoren, odbačen.

Pa zar je vas odlikovao Gospodar vaš sinovima, a uzeo od meleka ženske? Uistinu, vi govorite riječ strašnu.

I doista, izložili smo u ovom Kur'anu (opomene) da se pouče, a povećava im jedino izbjegavanje.

Reci: "Da su uz Njega bogovi kao što govore, tad bi doista tražili Vlasniku Arša put!"

Slavljen neka je On i Uzvišen od onog što govore - uzvišenošću velikom!

Slavi Ga sedam nebesa i Zemlja i ko je u njima; i nema nijedne stvari, a da ne slavi sa hvalom Njegovom. Međutim, ne razumijete slavljenje njihovo. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.

I kad učiš Kur'an, načinimo između tebe i između onih koji ne vjeruju u Ahiret, barijeru skrivenu;

I stavljamo na srca njihova prekrivače da ga ne razumiju, a u uši njihove gluhoću. I kad spomeneš Gospodara svog u Kur'anu - Jedinog Njega - okrenu pozadine svoje bježeći.

Mi smo Najbolji znalac onog šta slušaju, kad te slušaju, i kad se oni tajno dogovaraju, kad govore zalimi: "Slijedite samo čovjeka začarana."

Vidi kako za tebe navode primjere pa lutaju, te ne mogu da nađu put.

I govore: "Zar ćemo kad budemo kosti i komadići, - hoćemo li uistinu mi biti podignuti (kao) stvorenje novo?"