islamkingdomfaceBook


Reci: "Budite kamenje ili gvožđe,

Ili stvorenje od onog šta je veliko u grudima vašim." Tad će reći: "Ko će nas povratiti?" Reci: "Onaj koji vas je stvorio prvi put." Tad će ti zatresti glavama svojim i reći: "Kad će to?" Reci: "Možda je blizu."

Na Dan kad vas pozove, tad ćete se odazvati s hvalom Njegovom, i mislićete da ste proboravili samo malo (vremena)!

I reci robovima Mojim (da) govore ono što je najbolje. Uistinu, šejtan sije razdor među njima. Uistinu, šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni.

Gospodar vaš je vaš Najbolji poznavalac. Ako hoće, smilovaće vam se, a ako hoće kazniće vas. I nismo poslali tebe nad njima zaštitnikom.

I Gospodar tvoj je Najbolji znalac onog ko je na nebesima i Zemlji. A doista smo odlikovali vjerovjesnike jedne nad drugima, i dali smo Dawudu Zebur.

Reci: "Prizivajte one koje ste držali (bogovima) mimo Njega" - pa ne vladaju otklanjanjem nevolje od vas, niti (njenim) mijenjanjem.

I nema nijednog naselja, a da ga Mi nećemo uništiti prije Dana kijameta ili ga kazniti kaznom žestokom. To je u Knjizi napisano.

Takvi koje oni prizivaju, traže način pristupa Gospodaru svom - koji od njih će biti najbliži - i nadaju se milosti Njegovoj i boje se kazne Njegove. Uistinu, kazna Gospodara tvog je ono čega se treba čuvati.