islamkingdomfaceBook


A koga uputi Allah, tad je on upućen; a koga zabludi - tad im nećeš naći zaštitnike mimo Njega. I sakupićemo ih na Dan kijameta na licima njihovim slijepe i nijeme i gluhe; sklonište njihovo biće Džehennem. Kad god se stiša, povećaćemo im seir.

To je plaća njihova, zato što nisu vjerovali u ajete Naše i govorili: "Zar ćemo kad budemo kosti i komadi, uistinu mi biti podignuti stvaranjem novim?"

Zar ne vide da je Allah, Koji je stvorio nebesa i Zemlju, kadar da stvori slične njima i dadne im rok u koji nema sumnje. Pa odbijaju zalimi - osim nevjerstvo.

Reci: "Da vi vladate riznicama milosti Gospodara mog, tad biste se sigurno suzdržali zbog straha od potrošnje"; a čovjek je škrtac.

I doista, dali smo Musau devet znakova, dokaza jasnih - ta pitaj sinove Israilove - kad im dođe, te reče njemu faraon: "Uistinu, ja te smatram, o Musa, opčaranim."

Reče: "Doista znaš, ove (znakove) objavljuje samo Gospodar nebesa i Zemlje, kao znamenja, a uistinu, ja te smatram, o faraone, uništenim."

Tad je želio da ih protjera iz zemlje, pa potopismo njega i onog ko je bio s njim, sve.

I rekli smo poslije njega sinovima Israilovim: "Nastanite zemlju! Pa kad dođe obećanje Ahireta, dovešćemo vas grupisane."