islamkingdomfaceBook


A s Istinom smo ga spustili i s Istinom je sišao. I tebe smo poslali samo kao donosioca radosnih vijesti i opominjača.

A Kur'an - razdijelili smo ga, da ga učiš ljudima sa zadrškom, i spustili smo ga (postepenim) objavljivanjem.

Reci: "Vjerovali (vi) u njega ili ne vjerovali! Uistinu, oni kojima je dato znanje prije njega, kad im se uči, padaju na brade ničice,

I govore: 'Slava neka je Gospodaru našem! Doista je obećanje Gospodara našeg izvršno!'

I padaju na brade plačući, a (to) im povećava skrušenost."

Reci: "Prizivajte Allaha", ili "Prizivajte Milostivog." Kako god zovete - pa Njegova imena su najljepša. I ne budi glasan u salatu svom, i ne priguši (glas) u njemu, i traži između toga put,

I reci: "Hvala neka je Allahu Koji nije uzeo dijete i Koji nema ortaka u vlasti i Koji nema zaštitnika od poniženja;" i veličaj Ga tekbirom!"

Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljuje Knjigu - a nije učinio njenu iskrivljenost -

Ispravnu, da opominje silom žestokom od Njega i obraduje vjernike koji rade dobra djela, da će oni imati nagradu lijepu,

U kojoj će oni ostati vječito.

I (da) upozori one koji govore: "Allah je uzeo dijete."