islamkingdomfaceBook


Uistinu! Oni koji ne vjeruju - isto im je opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni) neće vjerovati.

Zapečatio je Allah srca njihova i sluh njihov, i na vidovima njihovim je pokrivka; a imaće oni kaznu užasnu.

I od ljudi je ko govori: "Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji", a oni nisu vjernici,

(Misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju - a ne varaju, izuzev duše svoje, a ne opažaju.

U srcima njihovim je bolest. Pa - povećava Allah njima bolest, a imaće oni kaznu bolnu za ono što lažu.

A kad im se kaže: "Ne pravite fesad na Zemlji", govore: "Mi smo samo mirotvorci."

Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opažaju!

I kad im se kaže: "Vjerujte kao što vjeruju ljudi", govore: "Zar da vjerujemo kao što vjeruju budale?" Uistinu oni, oni su budale, ali ne znaju!

I kad sretnu one koji vjeruju, govore: "Vjerujemo!" - a kad se osame sa šejtanima svojim, kažu: "Uistinu, mi smo s vama, mi se samo rugamo."

Allah se ruga njima i pušta ih da u pretjeranosti svojoj lutaju.

Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova i nisu upućeni.