islamkingdomfaceBook


Uistinu, Mi smo ga učvrstili na Zemlji i dali mu od svake stvari put.

Pa je slijedio put.

Dok, kad stiže zapadu Sunca, nađe ga zalazi u izvor muljevit, i nađe kod njega narod. Rekosmo: "O Zul-karnejne! Ili kazni, ili im iskaži dobrotu."

Reče: "Što se tiče onog ko čini zulm, pa kaznićemo ga, zatim će biti vraćen Gospodaru svom, te će ga kazniti kaznom strašnom.

A što se tiče onog ko vjeruje i čini dobro, pa imaće on plaću dobru, i govorićemo mu iz odredbe Naše lahko."

Zatim je slijedio put,

Dok - kad stiže izlazištu Sunca, nađe ga izlazi nad ljudima kojima nismo od njega načinili zaštitu.

Tako! I doista smo ono šta je kod njega obuhvatili znanjem.

Zatim je slijedio put.

Dok - kad stiže među dva brda, nađe pored njih narod, jedva razumiju govor.

Rekoše: "O Zul-karnejne! Uistinu su Jedžudž i Medžudž mufsidi na Zemlji, pa hoćemo li ti dati naknadu da između nas i njih načiniš barijeru?"

Reče: "Ono u čemu me je učvrstio Gospodar moj je bolje, zato me pomozite snagom; načiniću između vas i njih bedem;

Dajte mi komade gvožđa", dok - kad izravna između dva obronka, reče: "Pušite!"; dok - kad ga učini vatrom, reče: "Dajte mi da na njega izlijem (rastopljen) bakar."

Tad nisu mogli da ga pređu, niti su mogli da ga prokopaju.