islamkingdomfaceBook


I pozvali smo ga s desnog obronka Tura, i približili ga u povjerljivom razgovoru,

I darovali mu iz milosti Naše brata njegovog Haruna, vjerovjesnika.

I spomeni u Knjizi Ismaila. Uistinu, on je bio istinit obećanjem, i bio je poslanik, vjerovjesnik,

I naređivao je porodici svojoj salat i zekat, i bio je kod Gospodara svog zadovoljavajući.

I spomeni u Knjizi Idrisa. Uistinu, on je bio istinit, vjerovjesnik,

A uzdigli smo ga na mjesto visoko.

Pa je poslije njih došlo pokoljenje - zapustili su salat i slijedili strasti. Zato će sresti zabludu,

To su oni koje je obdario Allah od vjerovjesnika iz potomstva Ademovog - od onog koga smo nosili s Nuhom - i iz potomstva Ibrahimovog i Israilovog, i od onog koga smo uputili i odabrali. Kad su im se učili ajeti Milostivog, padali su na sedždu i plakali.

Izuzev ko se pokaje i vjeruje, i čini dobro. Pa takvi će ući u Džennet, i neće im se učiniti zulm nimalo -

Bašče Adna koje je obećao Milostivi robovima Svojim u nevidljivom. Uistinu! Obećanje Njegovo će doći -

Neće čuti u njemu naklapanje, samo "Selam" - i imaće oni svoju opskrbu u njemu, jutrom i navečer.

To je Džennet kojeg dajemo u naslijeđe onom od robova Naših ko bude bogobojazan.

"I ne spuštamo se, izuzev po naredbi Gospodara tvog. Njegovo je šta je ispred nas i šta je iza nas i šta je između toga, a nije Gospodar tvoj zaboravan."