islamkingdomfaceBook


Gospodar nebesa i Zemlje i šta je između njih! Zato Njega obožavaj, i istraj u obožavanju Njegovom. Da li znaš Njemu imenjaka?

I govori čovjek: "Hoću li kad umrem, zaista biti živ izveden?"

Zar se ne prisjeća čovjek, da smo ga Mi stvorili ranije, a nije bio ništa?

Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemo sabrati njih i šejtane, zatim ćemo ih sigurno privesti oko Džehennema, klečeći.

Zatim ćemo sigurno iz svake sekte istrgnuti onog od njih koji je bio najžešći protiv Allaha buntovnošću.

Zatim, sigurno smo Mi Najbolji znalac onih koji su najdostojniji da budu u njemu izgarani.

I nema od vas nijednog, a da neće njemu stići. Do Gospodara tvog je odluka izvršna.

Zatim ćemo spasiti one koji su se bojali, a ostaviti zalime u njemu klečeći.

A kad im se uče ajeti Naši jasni, oni koji ne vjeruju govore onima koji vjeruju: "Koja od dvije skupine je bolja mjestom i bolja sazivom?"

A koliko smo pokoljenja uništili prije njih, (a) oni su bili bolji namještajem i izgledom!

Reci: "Ko je u zabludi, pa neka mu Milostivi produži dužinu. Dok, kad vide ono čime im se prijetilo, ili kaznu ili Čas, tad će saznati ko je taj (ko) je gori položajem i slabiji vojskom."

I povećava Allah uputu onima koji se upućuju. A trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodara tvog i bolja povratištem.