islamkingdomfaceBook


Onaj koji je za vas učinio Zemlju bešikom, i utro vam po njoj puteve, i spustio s neba vodu" - pa smo izveli njome parove bilja različitog.

Jedite i napasajte stoku svoju. Uistinu, u tome su znaci za posjednike razuma.

Od nje smo vas stvorili i u nju vas vraćamo, i iz nje ćemo vas izvesti drugi put.

I doista smo mu pokazali znakove Naše, svakog od njih, pa je porekao i odbio.

(Faraon) reče: "Jesi li nam došao da nas izvedeš iz zemlje naše sa sihrom svojim, o Musa?

Pa sigurno ćemo ti donijeti sihr sličan tome; zato utvrdi između nas i tebe rok, nećemo ga prekršiti mi niti ti, na mjestu odgovarajućem."

(Musa) reče: "Termin vaš je dan ukrašavanja, i nek se saberu ljudi jutrom."

Tad se faraon okrenu, pa skova svoj plan, zatim dođe.

Musa im reče: "Teško vama! Ne izmišljajte protiv Allaha laž, pa da vas kaznom iskorijeni. A doista neće uspjeti ko izmišlja."

Zatim su se prepirali o stvari svojoj međusobno i krili sašaptavanje.

Rekoše: "Uistinu, ova dvojica su dva čarobnjaka, žele da vas izvedu iz zemlje vaše sihrom svojim, i unište tarikat vaš najprimjerniji.

Zato skujte plan vaš, zatim dođite u saffu. Pa doista će danas uspjeti ko nadvlada."

(Musa) reče: "Znanje o njima je u Knjizi kod Gospodara mog. Ne griješi Gospodar moj, niti zaboravlja,