islamkingdomfaceBook


Pa im je izvadio tele - tijelo, imalo je ono (mogućnost) mukanja, te rekoše: "Ovo je bog vaš i bog Musaov - ta zaboravio je."

Pa zar ne vide da im ne uzvraća govor, i ne vlada im štetom niti korišću?

A doista im je rekao Harun još prije: "O narode moj! Njime ste samo iskušani. A uistinu, Gospodar vaš je Milostivi, zato me slijedite i poslušajte naredbu moju."

Rekoše: "Nećemo njemu prestati biti odani dok nam se Musa ne vrati."

Reče: "O Harune! Šta te je zadržalo kad si ih vidio (da) lutaju,

Da me ne slijediš? Pa zar si se suprotstavio naredbi mojoj?"

Reče: "O sine majke moje! Ne grabi me za moju bradu, niti moju glavu! Uistinu, ja sam se bojao da ne kažeš: 'Razjedinio si sinove Israilove i nisi čekao moju riječ."

Reče: "Pa šta je stvar tvoja, o Samirijja?"

Reče: "Opazio sam ono šta nisu spazili, pa sam zgrabio šaku (prašine) iz traga izaslanika, te je odbacio; a tako me je navela moja duša."

Reče: "Onda idi! Pa uistinu, za tebe je da u životu govoriš: 'Nema doticanja.' I uistinu, ti imaš termin, neće ti biti iznevjeren. I gledaj ka bogu svom, onom kojem si stalno privržen: sigurno ćemo ga spaliti, zatim ćemo ga sigurno potpuno u more raspršiti.

Vaš Bog je jedino Allah koji - nema boga osim Njega - obuhvata svaku stvar znanjem."