islamkingdomfaceBook


I nismo prije tebe poslali nijednog poslanika, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene", zato Mene obožavajte.

I govore: "Milostivi je uzeo dijete." Slava Njemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni,

Ne pretiču Ga govorom, i oni po naredbi Njegovoj rade.

Zna šta je pred njima i šta je iza njih. I neće (oni) posredovati, izuzev za onog s kim bude zadovoljan. A oni od straha pred Njim strepe.

A ko od njih kaže: "Uistinu, ja sam bog pored Njega", pa tog takvog ćemo platiti Džehennemom. Tako plaćamo zalime.

Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar. Pa zar neće vjerovati?

I načinili smo na Zemlji stabilne planine, da se njima ne potresa, i načinili na njoj široke puteve, da bi se oni uputili.

I učinili smo nebo svodom zaštićenim; a oni su od znakova njegovih odvraćeni.

I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Sunce i Mjesec: Svakoje u orbiti plovi.

I nismo dali smrtniku prije tebe besmrtnost. Pa hoće li, ako umreš, tad oni biti besmrtni?

Svakoj duši (predstoji) kušanje smrti, a iskušavamo vas zlom i dobrom kušnjom, i Nama ćete biti povraćeni.