islamkingdomfaceBook


Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jer im je učinjen zulm; a uistinu je Allah za pomoć njima kadar;

Onima koji su protjerani iz kuća njihovih bez prava, samo što su govorili: "Gospodar naš je Allah." I da nije Allahovog suzbijanja ljudi - njih jednih drugima - sigurno bi bili porušeni manastiri i crkve i sinagoge i mesdžidi - u kojima se mnogo spominje ime Allahovo. A Allah će sigurno pomoći onog ko Njega pomaže. Uistinu, Allah je Silni, Svemoćni,

One koji, ako ih učvrstimo na Zemlji, obavljaju salat i daju zekat, i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allahov je konac stvari.

A ako te poriču - pa doista je prije njih poricao narod Nuhov, i Ad i Semud;

I narod Ibrahimov i narod Lutov;

I stanovnici Medjena. I porečen je Musa; tad sam puštao nevjernicima, potom ih ščepavao. Pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

Pa koliko je gradova koje smo uništili, a oni su bili zulumčarski, pa su bila pusti na krovovima svojim, i bunarom napuštenim i dvorcem podignutim!

Pa zar nisu putovali po Zemlji te oni imali srca da njima shvate, ili uši da njima čuju? Pa uistinu, to nisu slijepi vidovi, nego su slijepa srca koja su u grudima.