islamkingdomfaceBook


O ljudi! Navodi se primjer, zato ga poslušajte. Uistinu! Oni koje prizivate mimo Allaha, neće stvoriti mušicu, makar se skupili radi nje. A ako bi im mušica nešto ugrabila, ne bi to od nje izbavili. Slab je onaj ko traži, i ono šta se traži!

Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjem Njegovim. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.

Allah od meleka odabire poslanike i od ljudi. Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, a Allahu se vraćaju stvari.

O vi koji vjerujete! Činite ruku' i padajte na sedždu i obožavajte Gospodara svog i činite dobro, da biste vi uspjeli.

I borite se radi Allaha, istinskim džihadom Njegovim. On vas je odabrao i nije vam u vjeri načinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg Ibrahima. On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bili svjedoci protiv ljudi. Zato obavljajte salat i dajite zekat. I držite se Allaha! On je Zaštitnik vaš; pa divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!