islamkingdomfaceBook


I uzimaju mimo Njega bogove, ne stvaraju ništa, a oni bivaju stvarani, i ne vladaju za duše svoje štetom niti korišću, i ne vladaju smrću niti životom, a ni proživljenjem.

I govore oni koji ne vjeruju: "Ovo je samo laž koju je izmislio, a pomogli su mu u tome drugi ljudi." Pa doista donose zulm i potvoru,

I kažu: "Priče ranijih, zapisao ih je pa mu se diktiraju jutrom i navečer."

Reci: "Objavio ga je Onaj koji zna tajnu na nebesima i Zemlji. Uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni."

I govore: "Šta je ovom Poslaniku? Jede hranu i hoda po trgovima. Što mu se ne spusti melek, pa da bude s njim opominjač?

Ili spusti njemu riznica, ili imadne on bašču (da) jede iz nje?" I govore zalimi: "Slijedite samo čovjeka opčinjenog."

Pogledaj kako navode za tebe primjere pa lutaju, te ne mogu (da nađu) put!

Blagoslovljen neka je Onaj koji će, ako hoće, načiniti tebi bolje od tog: bašče ispod kojih teku rijeke, i načiniti ti palače.

Naprotiv, poriču Čas, a onom ko poriče Čas, pripremili smo seir.