islamkingdomfaceBook


Reče: "Počinio sam ga tad kad sam ja bio od zalutalih.

Tad sam pobjegao od vas pošto sam vas se uplašio, pa me je obdario Gospodar moj sudom, i učinio me (jednim) od izaslanika,

A to je blagodat kojom mi prigovaraš - da si porobio sinove Israilove."

Faraon reče: "A šta je Gospodar svjetova?"

(Musa) reče: "Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih, ako ste uvjereni."

(Faraon) reče onima oko sebe: "Zar ne čujete?"

(Musa) reče: "Gospodar vaš i Gospodar očeva vaših ranijih."

(Faraon) reče: "Uistinu, poslanik vaš koji vam je poslan, je luđak!"

(Musa) reče: "Gospodar istoka i zapada i onog što je između njih, ako shvatate."

(Faraon) reče: "Ako uzmeš drugog boga sem mene, sigurno ću te učiniti (jednim) od zatvorenika."

(Musa) reče: "Zar kad ti donesem stvar očitu?"

(Faraon) reče: "Pa daj je, ako si od istinitih!"

Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle: on zmija očita,

I izvuče ruku svoju, tad gle: ona bijela za gledatelje.

(Faraon) reče uglednicima oko sebe: "Uistinu, ovo je čarobnjak znalac,

Želi da vas izvede iz zemlje vaše sihrom svojim; pa šta naređujete?"

Rekoše: "Ostavi njega i brata njegovog, a pošalji u gradove sakupljače,

Dovešće ti svakog čarobnjaka znalca."

Pa su sakupljeni čarobnjaci za određeno vrijeme dana poznatog,

I bi rečeno ljudima: "Jeste li vi sakupljeni,