islamkingdomfaceBook


Da bismo mi slijedili čarobnjake, ako oni budu pobjednici?"

Pa pošto čarobnjaci dođoše, rekoše faraonu: "Hoćemo li mi uistinu imati nagradu, ako mi budemo pobjednici?"

Reče: "Da, i uistinu ćete tad biti od približenih."

Musa im reče: "Bacite ono čega ste vi bacači!"

Tad baciše konope svoje i štapove svoje i rekoše: "Tako nam moći faraonove, uistinu mi, mi smo pobjednici."

Tad Musa baci štap svoj, pa gle: on proguta ono šta su lažirali.

Tad se čarobnjaci baciše na sedždu.

Rekoše: "Vjerujemo u Gospodara svjetova,

Gospodara Musaovog i Harunovog."

Reče: "Povjerovaste mu prije no što sam vam dopustio. Uistinu, on je vaš velikan koji vas je poučio sihru! Pa sigurno ćete saznati. Sigurno ću odsijeći ruke vaše i noge vaše unakrst, i sigurno ću vas sve raspeti."

Rekoše: "Nije šteta! Uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici.

Uistinu! Mi žudimo da nam Gospodar naš oprosti greške naše jer smo prvi vjernici."

I objavismo Musau: "Kreni s robovima Mojim noću, uistinu, vi ćete biti slijeđeni."

Tad posla faraon u gradove sakupljače:

"Uistinu, ovi su grupa mala,

I uistinu, oni su nas rasrdili,

I uistinu, mi smo svi oprezni."

Pa ih izvedosmo iz vrtova i izvora,

I riznica i mjesta plemenitog.

Tako; i dali smo ih u naslijeđe sinovima Israilovim.

Pa su ih slijedili kad se Sunce rađalo,