islamkingdomfaceBook


I kad razvedete žene, pa dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili ih pustite uljudno. I ne zadržavajte ih nevoljom, da biste prekršili. A ko to učini, pa doista je učinio zulm duši svojoj. I ne uzimajte ajete Allahove ruglom i sjetite se blagodati Allahove prema vama, i šta vam je objavio od Knjige i mudrosti - savjetuje vas njome. I bojte se Allaha i znajte da je Allah o svakoj stvari Znalac.

I kad razvedete žene pa dospiju roku njihovom, tad ih ne sprječavajte da se udaju za muževe njihove, kad se oni sporazume međsobno uljudno. To se savjetuje od vas onom ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji. To je časnije za vas i čišće; a Allah zna, a vi ne znate.

I majke će zadajati djecu svoju dvije pune (godine), za onog ko želi da upotpuni dojenje. A na ocu: njegovo je opskrbljivanje njihovo i odijevanje njihovo pristojno. Ne opterećuje se duša izuzev sposobnošću njenom. Nek ne bude oštećena majka djetetom svojim, niti otac djetetom svojim. I na nasljedniku je to isto. Pa ako njih dvoje žele odbijanje (djeteta) po sporazumu njihovom i dogovoru, tad im nema prekršaja. A ako želite naći dojilju djeci svojoj, tad vam nije grijeh - kad položite šta dajete uljudno. I bojte se Allaha i znajte da je Allah onog šta radite Vidilac.